Dosering

Behov Stamdiameter Antal stavar
Träd, etablerade 5 cm  2 st
5-10 cm  3 st
Över 10 cm  3-5 st
Buskar, etablerade Lägre än 2 m  2 st
Högre än 2 m  4 st

Gör så här


  1. Gör ett hål i marken. Hålet görs med ett spett eller liknande redskap och görs utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 dm djupt beroende på markförhållanden. En torrare jordmån har något djupare rötter och gynnas följaktligen av ett något djupare hål.
  2. Avlägsna gödselstavens övre vita lock. Placera staven så att dess övre del är 1-3 dm under markytan. Fördela på liknande sätt resterande stavar jämnt fördelat utmed trädet eller buskens dropplinje.
  3. Stampa till med klacken ovanpå jorden så hålet försvinner.
  4. Njut av att trädet eller busken nu i all enkelhet kan frodas och åtnjuta sig den näring som den behöver.

GrönVäx speciella inneslutning gör det möjligt att applicera staven året runt, förutsatt att det går att göra hål i marken.